Kariera w LUX MED Diagnostyka

W ramach realizacji projektu „Zbadaj się, to przecież takie proste.” w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Gdynia

Główne zadania:

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Poddziałanie X.3.3.

 • zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej,
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, zarządzanie harmonogramem,
 • monitorowanie postępu rzeczowego projektu,
 • nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz z dokumentacją konkursową,
 • koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnera współrealizującego projekt,
 • aktywny udział i moderowanie spotkań Grupy Sterującej,
 • kontakty z partnerem projektu,
 • kontakty i korespondencja z IZ/IP,
 • zatwierdzanie  wzorów dokumentów do monitorowania działań w projekcie,
 • współpraca z działem prawnym w zakresie wyboru wykonawców do projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad przygotowywaniem wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu SL2014 i sprawozdawczością projektu
 • nadzór nad prawidłową promocją projektu,
 • nadzór nad prawidłową  archiwizacją dokumentacji projektowej,
 • współpraca z działem rozliczeń i księgowości,
 • bieżący monitoring i kontrola projektu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami, w tym projektami finansowanymi z  Europejskiego Funduszu Społecznego- minimum 5-letnie
 • Dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy UE oraz procedur krajowych
 • Wiedza z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, rozliczeń   publiczno-prawnych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Zorientowanie na realizację celów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Praktyczna umiejętność pracy z  dokumentami projektowymi: umowy, formularze, zestawienia finansowych, etc.
 • Bardzo dobra znajomość aplikacji MS Word, MS Excel, aplikacji web

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia.
 • Zatrudnienie na czas trwania projektu-24 miesiące – umowa o pracę.
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 • Dobrą atmosferę pracy w gronie najlepszych fachowców.
 • Bogaty pakiet socjalny.

 

Oferty zawierające CV prosimy przesłać na adres e-mail: Anna.Siondalska@luxmed.pl .

Termin składania aplikacji upływa 27.12.2016.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.